Polityka prywatności

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, jak również zasady wykorzystywania powiadomień Web Push przez Serwis.

Użytkownik jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z cały niniejszym Regulaminie i zaakceptować jego warunki przed rozpoczęciem korzystaniem z Serwisu. Korzystając z Serwisu potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w Serwisie Administratora.

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu WWW na stronie https://fersk.pl/.

Użytkownicy mogą zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swoich przeglądarkach internetowych, np. mogą częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Regulamin wskazuje w jaki sposób Użytkownik w sposób samodzielny może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych. W przypadku braku zmiany ustawień w powyższym zakresie, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci Urządzeń.

Zmiana ustawień plików Cookies przez Użytkownika może ograniczyć funkcjonalność Serwisu (przykładowo w sklepie internetowym niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies czy powiadomień Web Push, prosimy o skontaktowanie się z nami pod następującym adresem email: marketing@fersk.pl.

Definicje

Administrator – spółkę pod firmą HOMESPOT SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-013), przy ul. Lindleya 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 0000734847, NIP 5272850241, REGON 380016127, który świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, jak również udostępnia za pośrednictwem Serwisu powiadomienia Web Push.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Cookies trwałe – oznacza Cookies przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, którym posługuje się Użytkownik korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika przez Administratora lub inne osoby trzecie.

Cookies sesyjne – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika przez Administratora lub inne osoby trzecie.

Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie https://fersk.pl/.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

Web Push – oznacza komunikaty zawierające m.in. informacje marketingowe, w tym o aktualnych promocjach dostępnych w Serwisie, wysyłane przez Serwis do przeglądarki internetowej Użytkownika. Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika na tego typu komunikację.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być przez Administratora Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików: Cookies Trwałe i Cookies Sesyjne.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:
  1. konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności Serwisu – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu (administrator Cookies: i-Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Opolu);
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności Serwisu – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA;
  3. świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne przede wszystkim na potrzeby zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies przez Użytkownika

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niemożliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sytuacji, gdy ograniczenie w możliwości korzystania z Serwisu nastąpiło na skutek zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w przeglądarce internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika na Urządzeniu.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 5. W celu zarządzania ustawieniami Cookies Użytkownik powinien wybrać z poniższej listy przeglądarkę internetową/system operacyjny, z którego korzysta na Urządzeniu, i powinien zastosować się do zawartych w nich instrukcji w celu samodzielnego zarządzania plikami Cookies przy korzystaniu z Serwisu:
  1. Chrome
  2. Safari
  3. Firefox
  4. Opera
  5. Android
  6. Safari (iOS)
  7. Window Phone
  8. Blackberry

Powiadomienia Web Push

 1. Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody na ich otrzymywanie. Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień Web Push Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję).
 2. Zgoda na otrzymywanie powiadomień Web Push może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
 3. Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień Web Push. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Administrator nie ma dostępu.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator, tj. spółkę pod firmą HOMESPOT SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-013) ,przy ul. Lindleya 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 0000734847, NIP 5272850241, REGON 380016127.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Użytkownika, pozyskanym za pośrednictwem Serwisu, w sposób zgody z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.
 4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  1. nazwisko i imiona usługobiorcy;
  2. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit c);
  3. adresy elektroniczne usługobiorcy.
 5. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 6. Administrator wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 7. Administrator może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 8. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
  3. teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;
  4. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego;
  5. korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  6. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Administrator nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w § 6 ust. 4–8 Regulaminu, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 10. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa tj. Rozporządzeniem, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.
 11. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika – w celach zgodnych z treścią i zakresem udzielonej zgody (w tym w celach handlowych i marketingowych oraz wysyłki newslettera). 
 12. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia. 
 13. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu. 
 14. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w ramach zgody uzyskanej od osoby, której dane dotyczą.
 15. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem w celu wykonania przez Administratora umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub innych umów zawartych z Użytkownikiem.
 16. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 17. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 18. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, a w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w prawnie uzasadnionych celach Administratora – na czas zgodny z przepisami prawa i uzasadnionym celem ich dalszego przetwarzania, w szczególności na potrzeby rozpoznawania ewentualnych roszczeń Użytkowników związanych z działaniem Serwisu.

Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies

Aktualna treść Polityki Prywatności oraz Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane pod adresem: https://fersk.pl/polityka-prywatnosci/.